Ochrana osobních dat

Se souhlasem zákazníků dodavatel shromažďuje osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Údaje sloužící především pro usnadnění dalších objednávek kupujících. Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat elektronickou poštou a telefonicky obchodní sdělení s nabídkami, novinkami, inzercí a nabídkami účasti v anketách a průzkumech trhu.

Poskytnuté osobní údaje za účelem výše uvedeným dodavatel nepředává žádné další osobě k jinému účelu zpracování. Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává, může zákazník kdykoliv změnit ve svém zákaznickém účtu, a to po přihlášení do zákaznické sekce, případně emailem. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení výše uvedených může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na servis@bushman.cz